راهنمای خرید گوشی در تیر ماه 1401

راهنمای خرید گوشی در تیر ماه 1401

نیمه دوم تیر ماه 1401 رو داریم رد میکنیم و امروز قرار راهنمای خرید گوشی تا مرز 20 میلیون تومن رو معرفی کنیم و از بازه 2 میلیون شروع میکنیم و در هر پله یک میلیون یک میلیون میریم بالاتر و مناسب ترین گوشی ها برای خرید در بازه ها رو بررسی میکنیم. با توجه […]