لوگو کمپانی های موبایل چه گذشته ای داشتند ؟

لوگو کمپانی های موبایل چه گذشته ای داشتند ؟

یه چند وقت پیش بود که لوگوی اینستاگرام تغییراتی کرد که تفاوتش زمین تا آسمون بود! 😊 همین قضیه باعث تا تو این مقاله به بررسی سرگذشت لوگو برندهای موبایل و اینکه چه گذشته ای داشتند و چه سیر تکاملی براشون پیش اومده صحبت کنیم و امیدواریم که این بحث سیر تکامل و تاریخچه لوگو […]