گوشی ایلان ماسک چیه ؟

گوشی ایلان ماسک چیه ؟ مشخصات گوشی tesla

فک کن میخوای بری کوه و جنگل و خارج از کشور و میخوای به کسی زنگ بزنی و گوشیت آنتن نمیده که البته اینا طبیعیه اما اگه بهتون بگم که یک گوشی هست که همیشه آنتن میده چون شبکش متفاوته و بهتون بگم که یک گوشی هست که باتریش هرگز تموم نمیشه، باورتون میشه ؟ […]